արձան

արձան

Dasnabedian 1995: 420

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 18,2 18,11 Acrostiche 6,12
statue, monument

freq: 3


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՐՁԱՆ — (ի աց.) NBH 1 0366 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. στήλη cippus, columna Կոթող. որձաքար կանգուն. կամ բարձր անկեալ տախտակ կամ սիւն քարեղէն հանդերձ յիշատակագրութեամբ. մանաւանդ տապանաքար ուղղորդ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԱՐՁԱՆ — ( ) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Unknown date գ. Արձան աղի կամ յաղէ. *Կին մի արտաքոյ քան զբարս բուսոյ ծննդեան՝ աղարձա՛ն (կամ ա՛ղ արձան. յն. աղ) լինէր Կոչ. ՟Ժ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿՈԹՈՂ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 1108 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c, 14c βάσις basis (որ եւ խարիսխ). σκοπός scopus σκόπελος scopulus (դիտակ, նշանակ). σημαία (նշանակ) եւն. (լծ. թ. քիւթիւկ ). որ եւ ՔԱՐԿՈԹՈՂ. Քար կանգնեալ որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՇԻՐԻՄ — (րմի, մաց.) NBH 2 0479 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. (ար. սիրր. պ. կիւր, քէօր. ռմկ. կոռ. լծ. կոյր, եւ խաւար.) μνημεῖον, τάφος monumentum, tumulus, sepulchrum στήλη cippus Գերեզման. դամբարան. տապան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՓՈՐԱԳՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0955 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c, 13c ն. εὑχαράσσω inscribo. Փորելով գրել. դրոշմել քանդակաւ. արձանագրել. *Իբրու տասն են, բաշխեաց յերկուս հնդեակս. զորս յերկուս արձանս (քարեղէն տախտակաց ) փորագրեաց: Նստելով ʼի լերինն՝ ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԵԱՅ — ( ) NBH 1 0037 Chronological Sequence: 12c ա. Որ է ձուլեալ յաղէ. աղի կտոր. ... *Աղեայ արձան յողըն բարձեալ. Շ. վիպ.: Տե՛ս եւ ՇԱՌԱՇԻՂ ԱՂԻ, եւ ԱՂՈՒՃԱԿ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՐԱՁԵՒ — ( ) NBH 1 0098 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. ԱՅՐԱՁԵՒ որ եւ ԱՅՐԱՊԱՏԿԵՐ. անդրի. ἁνδριάς statua մարդու արձան. *Որպէս այրաձեւդ, ʼի նիւթոյ՝ ʼի պղնձոյ, եւ ʼի տեսակէ՝ ʼի ձեւոյ: Զայրաձեւն պղնձի. Պորփ.: եւ Անյաղթ: *Հոմանուն՝ մարդ կենդանի, եւ այրաձեւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՐԻ — I. (րւոյ, րեաց, եւ րից.) NBH 1 0116 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ἅνανδρος non virilis, ignavus Ոչ արի, անմասն յարիութենէ. երկչոտ. վատասիրտ. վատ. վախկոտ, անսիրտ. ... *Յառաջ կոչել զանարիս ʼի քաջ արանց. Եղիշ. ՟Բ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴՐԱԳԻՐ — ( ) NBH 1 0136 Chronological Sequence: 10c ա. Իբր Անդրիագիր. փորագրեալ՝ քանդակեալ որպէս զանդրի. եւ արձանագրեալ. *Ձեռնաձուլեցին տապարատաշ սրագործ անդրագիր արձան պատմաբանական. Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴՐԻ — (րւոյ, րեաց.) NBH 1 0137 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c գ. ԱՆԴՐԻ որ եւ ԱՆԴՐԻԱՆԴ ասի. Բառ յն. անտրիաս, իբր այրական. որպէս եւ անտրի՛ա, քաջութիւն. ἁνδριάς statua Առնապատկեր. արձան ʼի ձեւ մարդոյ կանգնեալ, եթէ քաջաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴՐԻԱՆՏԱԳՈՐԾ — (ի, աց.) NBH 1 0137 Chronological Sequence: Early classical ա. ԱՆԴՐԻԱՆՏԱԳՈՐԾ որ եւ ԱՆԴՐԻԱԳՈՐԾ. ἁνδριαντοπιός statuarius Արհեստաւոր՝ որ գործէ անդրիանդս. արձան շինօղ. ... *Քան զամենայն նկարիչ, եւ քան զբնաւ անդրիանտագործ պատկերակուռ. Ոսկ. մ. ՟Գ. 6 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.